aanleverspecificaties

Specificaties aan te leveren bestanden

Mogelijke bestandsformaten
U kunt uw documenten als PDF- of JPG-formaat aanleveren.
Documenten met meerdere pagina's op pagina volgorde aanleveren, beginnend met de titelpagina (1, 2, 3, 4 etc.).

PDF-bestanden
PDF-gegevens moeten aan de PDF/X-3:2002 standaard voorwaarden voldoen. Let u a.u.b. op de volgende voorwaarden:
- PDF versie moet 1.3 zijn
- geen transparanties
- lettertypes moeten worden ingesloten
- geen lagen
- geen pagina's in de PDF draaien

JPG-bestanden
- alleen een standaard  JPG-formaat  gebruiken,  bijv.  geen JPG 2000
- opslaan met maximale kwaliteit en Baseline (standard)

Bestanden uit beeldbewerkingsprogramma‘s (o.a. Photoshop)
Bestanden aanleveren als PDF- of JPG-bestand. 
Voor deze bestanden geldt bovendien: 
- op achtergrondlaag reduceren
- geen alphakanalen
- geen „paden voor het vrijstellen“
(deze richtlijnen gelden ook voor Photoshop-bestanden, die in een opmaakprogramma worden geplaatst.)

Gegevensformaat / marge
- zorg dat bij een JPG-bestand het document rondom 2 mm groter is dan het eindformaat, dit i.v.m. de afsnee
- documenten worden gecentreerd geplaatst, een PDF wordt op basis van de TrimBox (eindformaatkader) geplaatst
- positioneer teksten, logo's e.d. minimaal 5 mm binnen het eindformaat van het product
- aflopende elementen zoals foto's en vlakken moeten minimaal een afloop hebben van 2 mm

Resolutie
- gebruik een minimale resolutie van 300 dpi, lijnwerk minimaal 600 dpi

Kleur
- kleurmodus: CMYK of grijze tinten, 8 Bit/kanaal
- maximale kleurverzadiging: 300 % (full colour bij elkaar opgeteld)
- kleurprofiel: ISO Coated v2 300% (ECI), verkrijgbaar onder www.eci.org

Grootte van de lettertekens
Vermijdt lettertekens met een grootte van minder dan  6 punt

Zwart op de juiste manier opmaken
-
zwart en grijze objecten, moeten altijd in puur zwart worden opgemaakt.
bijvoorbeeld bij grijs: cyaan 0%, magenta 0%, geel 0%, zwart 60%
of bij zwart: cyaan 0%, magenta 0%, geel 0%, zwart 100%

Diepzwart
advies: cyaan 50%, magenta 40%, geel 20%, zwart 100%
(diepzwart is niet voor teksten en lijnen aan te bevelen)

Lijndiktes
- positieve lijnen (donkere lijn op een lichte ondergrond) moeten een dikte van tenminste 0,25 punt (0,09 mm) hebben
- negatieve lijnen (lichte lijn op een donkere achtergrond) moeten een dikte van tenminste 0,5 punt (0,18 mm) hebben
(ook bij het verkleinen van grafieken mogen de lijndiktes niet minder zijn dan de hierboven aangegeven maten)

Indien het aangeleverde materiaal niet voldoet aan bovenstaande specificaties, kunnen wij niet voor het drukresultaat aansprakelijk worden gesteld.